Claims en garanties

EISEN EN GARANTIES

1. Om een ​​hond te boeken via DogRescue moet je 25 jaar of ouder zijn.

2. Alle gezinsleden moeten zich bewust zijn van en opkomen voor het feit dat de nieuwe hond het recht heeft om onvoorwaardelijk geduld, tijd, liefde en zachte trainingsmethodes van zijn familie te eisen. Je houding moet zijn "de hond heeft altijd gelijk".

3. De komst van de hond moet zorgvuldig worden gepland, de hond mag niet alleen worden gelaten, behalve tijdens een geplande eenzame training gedurende de eerste 4 uur, en de omgeving rond de hond moet de eerste paar weken rustig zijn. Indien de hond vervolgens langer dan XNUMX uur per dag alleen gelaten moet worden, dient de hond een dagmat/meester te hebben.

4. De hond mag nooit aan de riem of kooi worden gelegd. Voor kortere opslag in een hondenhok zijn de SJVFS 1999: 111 voorschriften van de Zweedse Raad van Landbouw van toepassing. We staan ​​niet toe dat de hond voor langere tijd in een hondenhok wordt geplaatst.

5. Als eigenaar van een hond moet u zich ervan bewust zijn dat uw hond mogelijk traumatische en vervelende gebeurtenissen in zijn leven heeft meegemaakt. Daarom moet u zich voorbereiden om de hond te geven wat nodig is om zich aan te passen en te gedijen in zijn nieuwe omgeving en bereid zijn om op lange termijn met ander probleemgedrag te werken en alleen zachte trainingsmethoden te gebruiken.

6. Honden met lichamelijke gebreken die niet voorbijgaand of geneesbaar zijn, worden soms geclassificeerd als gehandicapt. Deze categorie omvat geen bijtfouten, vroege artrose en artritis die niet vóór vertrek zijn ontdekt. Ook is dysplasie die geen symptomen, luxaties en vroege staar heeft gegeven geen reden voor de hond om als gehandicapt te worden geclassificeerd.

7. Als eigenaar van een hond via DogRescue, moet u ook zorgen dat de vereniging contact met u opneemt voor de opvolging van de hond in Zweden. In de eerste plaats willen we telefonisch contact hebben, maar dit kan ook relevant zijn bij huisbezoeken.

8. Als DogRescue vindt dat de hond niet goed wordt behandeld of in slechte staat verkeert, hebben we het recht om de hond terug te sturen. In deze gevallen wordt geen schadevergoeding betaald. In geval van overtreding van de Animal Protection Act 1988: 534 (met wijzigingen), worden de relevante regelgevende instanties ingeschakeld.

9. Als eigenaar van een hond via DogRescue verplicht u zich ertoe zo snel mogelijk na de aankomstdag van de hond een veterinaire zorgverzekering voor uw hond af te sluiten en de hond in te schrijven bij het Zweedse Landbouwagentschap. Het Zweedse Agentschap voor Landbouw; telefoon: 0771-223 223, e-mail: hundregistret@sjv.se of directe link deze, formulier, E21.
Alle honden in Zweden moeten gelabeld en geregistreerd zijn bij wet, gelezen deze.

10. Als de hond om welke reden dan ook niet bij u kan blijven, moet u DogRescue hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dat geval willen we de hond terugnemen en ervoor zorgen dat de hond een nieuwe, door ons goedgekeurde, thuis krijgt. Als eigenaar verbindt u zich ertoe de hond niet te verplaatsen of zelf te doden.

11. Annulering van de hond valt onder sectie 37 sectie van de Consumer Purchase Act. In het geval van een consumentenkoop heeft de koper het recht om het product (de hond) te annuleren voordat het is opgehaald. In dergelijke gevallen heeft de verkoper recht op een vergoeding voor redelijke kosten die het gevolg zijn van het annuleren van de aankoop door de koper. Redelijke kosten voor DogRescue zijn (vaccinatie, geregeld door paspoort, deel van de reis en reiziger) en volgens deze overeenkomst heeft de verkoper het recht om de reserveringskosten die zijn gemaakt op het moment van annulering door de koper te annuleren.
Als de hond om een ​​redelijke reden door ons wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag inclusief de reserveringskosten terugbetaald.

12. DogRescue houdt een actueel register bij van alle honden die via de vereniging thuis zijn gekomen en daarom willen wij graag dat u uw contactgegevens aanpast als u uw adres wijzigt. Mail de gegevens naar: info@dogrescue.se

ONZE GARANTIES

1. Uw hond is voorbereid op zijn reis volgens de huidige toegangsregels:

vaccinaties:

* Hondenziekte-virus

*Canine-adenovirus 2

*Hondenparvovirus

*Canine para-influenzavirus

* Hondsdolheid

*Leptospirose

Uw hond is getest op:

Giardia en 4 DX.

De 4DX-test omvat:

** Dirofilaria immitis

** Anaplasma phagocytophilum

** Anaplasma platys

** Borrelia burgdorferi

** Ehrlichia canis

Bovendien:
* Hond ID-gemarkeerd met microchip
* Gecastreerd (voor vrouwen worden zowel de baarmoeder als de eierstokken verwijderd)
* Demontage zelfs tegen dwergbandworm
* Volledige documentatie bij de hond inbegrepen in de vorm van een EU-paspoort


2.
Uw hond krijgt een benoemd contactpersoon binnen DogRescue die onafhankelijk opvolgt en geïnteresseerd is in u en uw hond. De contactpersoon is behulpzaam met ondersteuning, advies en tips en u bent uiteraard van harte welkom om contact op te nemen wanneer u maar wilt.

WE KUNNEN GEEN GARANTIE

1. Dat het gedrag van de hond voldoet aan uw verwachtingen. Het karakter en het gedrag van de hond is grotendeels afhankelijk van de omgeving waarin hij zich bevindt, wat betekent dat een omgevingsverandering ook een gedragsverandering geeft. De hond is beschreven op basis van het karakter en gedrag dat hij vertoonde in zijn Roemeense thuisomgeving en als eigenaar ben je verantwoordelijk voor de hond die positieve ervaringen opdoet en zich veilig voelt in zijn nieuwe thuisomgeving en dus beïnvloedt je ook het gedrag van de hond in de gewenste richting.

2. Wij behouden ons voor verborgen gebreken die we redelijkerwijs niet konden voorzien en die met de beperkte technische uitrusting in Roemenië niet konden worden vastgesteld. Verborgen fouten kunnen bijvoorbeeld darmziekten, niet-symptomatische artrose en artritis zijn, evenals operaties, niet-symptomatische dysplasieën en luxaties, vroege oogziekten.

0