2020-06-01

Kallelse till Föreningen DogRescues Årsmöte 2020
Gällande verksamhetsåret 2019

När:Måndagen den 29 juni kl 12.00
Var: Årsmötet kommer att hållas via konferens samtal
Information om mötet
Viktiga datum:
22/6
Motioner till styrelsen ska finnas hos oss senast denna dag.
Dessa ska skickas till info@dogrescue.se
15/6
Valberedning / alternativt medlemmar ska presentera sitt förslag på styrelse till föreningen senast denna dag alltså 2 veckor innan årsmötet. Föreningen ska då även presentera inkomna förslag på tillgänglig plats för medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet.
Medlemmars förslag skickas till info@dogrescue.se
Dessa personer är valbara till styrelsen, men ni kan även föreslå egna personer och var noga med motiveringen för dessa personer samt att personerna innehar medlemskriterier och kunskapsnivåer om föreningen som ställs.

Anmälan för deltagare som önskar deltaga på årsmötet sker senast den 22/6 till info@dogrescue.se där också telefonnummer samt kod kan fås för deltagande. Övriga dokument kan för medlemmar begäras på info@dogrescue.se ange vilken typ av dokument som önskas.

Väl mött på årsmötet för Föreningen DogRescue

0