Krav och Garantier

KRAV OCH GARANTIER

1. För att få boka en hund genom DogRescue så måste du vara 25 år eller äldre.

2. Alla familjemedlemmar ska vara medvetna om och ställa upp på att den nya hunden har rätt att villkorslöst kräva tålamod, tid, kärlek och mjuka träningsmetoder av sin familj. Din inställning ska vara ”hunden har alltid rätt”.

3. Hundens ankomst ska planeras noga, hunden ska inte lämnas ensam annat än för planerad ensamträning de första dygnen och miljön runt hunden ska vara lugn under de första veckorna. Om hunden därefter måste lämnas ensam mer än 4 timmar per dag så ska hunden ha en dagmatte/husse.

4. Hunden ska aldrig sättas på löplina eller i bur. För kortare förvaring i hundgård är det Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 1999:111 som gäller. Vi godkänner inte att hunden sätts i hundgård under längre perioder.

5. Som hundägare måste du vara medveten om att din hund kan ha upplevt traumatiska och otäcka händelser i sitt liv. Därför måste du ställa upp på att ge hunden det som behövs för att den ska anpassa sig och trivas i sin nya miljö och vara beredd på att arbeta långsiktigt med olika problembeteenden samt att endast använda dig av mjuka träningsmetoder.

6. Hundar med kroppsliga defekter som inte är övergående eller medicinerbara klassas i vissa fall som handikappade. Till denna kategori räknas inte bett fel, tidiga artroser och artriter som inte konstaterats före avresan. Dysplasier som inte gett symptom, luxationer och tidig katarakt är inte heller skäl för att hunden ska klassas som handikappad.

7. Som ägare till en hund genom DogRescue måste du också ställa upp på att föreningen kommer att kontakta dig för uppföljning av hunden i Sverige. Vi vill i första hand ha kontakt via telefon men det kan också vara aktuellt med hembesök.

8. Om DogRescue finner att hunden inte behandlas väl eller far illa har vi rätt att återta hunden. I dessa fall utgår ingen ersättning. Vid brott mot Djurskyddslagen 1988:534 (med ändringar) kommer aktuella tillsynsmyndigheter att kopplas in.

9. Som ägare till en hund genom DogRescue förbinder du dig att snarast efter hundens ankomstdag teckna en veterinärvårdsförsäkring för din hund och registrera hunden hos Jordbruksverket. Jordbruksverket; telefon:0771-223 223, e-post: hundregistret@sjv.se eller direktlänk här, blankett, E21.
Alla hundar i Sverige ska vara märkta och registererade enligt lag, läs här.

10. Om hunden av någon anledning inte kan bo kvar hos dig så måste du genast meddela detta till DogRescue. Vi vill i så fall ta tillbaka hunden och sörja för att hunden får ett nytt, av oss godkänt, hem. Som ägare förbinder du dig att själv inte omplacera hunden eller avliva hunden.

11. Avbokning av hunden går under paragraf 37 § i konsumentköplagen. Köparen har vid ett konsumentköp rätt att avbeställa varan (hunden) innan den har hämtats. Säljaren har i sådana fall rätt till ersättning för skäliga kostnader som uppkommit på grund av att köparen avbeställt köpet. Skäliga kostnader för DogRescue är (vaccinering, ordnade av pass, del av resa samt resenär) och enligt detta avtal gäller att säljaren vid köparens avbeställning har rätt till att behålla boknings avgiften som gjordes vid boknings tillfället.
Blir hunden avbokad av oss på grund av skälig anledning betalas hela den erlagda summan inkl bokningsavgiften tillbaka.

12. DogRescue för aktuellt register över alla hundar som kommit hem genom föreningen och därför vill vi att du uppdaterar dina kontaktuppgifter om du ändrar adress. Maila uppgifterna till: info@dogrescue.se

VÅRA GARANTIER

1. Din hund har förberetts inför sin resa enligt gällande införselregler:

Vaccinationer :

*Canine distemper virus

*Canine adenovirus 2

*Canine parvovirus

*Canine parainfluenzavirus

*Rabies

*Leptospirosis

Din hund har testats för:

Giardia and 4 DX.

The 4DX test includes:

** Dirofilaria immitis

** Anaplasma phagocytophilum

** Anaplasma platys

** Borrelia burgdorferi

** Ehrlichia canis

Dessutom är:
* Hunden ID-märkt med mikrochip
* Kastrerad (för tikar tas både livmoder och äggstockar bort)
* Avmaskning även mot dvärgbandmask
* Fullständig dokumentation medföljer hunden i form av EU-pass


2.
Din hund får en namngiven kontaktperson inom DogRescue som självständigt följer upp och intresserar sig för dig och din hund. Kontaktpersonen är behjälplig med stöd, råd och tips och du är självklart välkommen att ta kontakt när du själv vill.

VI KAN INTE GARANTERA

1. Att hundens beteende motsvarar dina förväntningar. Hundens karaktär och beteende är till stor del betingat av den miljö som den befinner sig i vilket innebär att ett miljöombyte också ger ett förändrat beteende. Hunden har beskrivits utifrån den karaktär och det beteende som den uppvisat i sin rumänska hemmiljö och som ägare är det du som ansvarar för att hunden får positiva upplevelser samt känner sig trygg i sin nya hemmiljö och därmed påverkar du också hundens beteende i önskad riktning.

2. Vi reserverar oss mot dolda fel vilka vi rimligtvis inte har kunnat förutse och vilka man med den begränsade tekniska utrustningen i Rumänien inte har kunnat konstatera. Dolda fel kan till exempel vara intestina sjukdomar, icke-symptomgivande artros och artrit samt pålagringar, icke symptomgivande dysplasier och luxationer, tidiga ögonsjukdomar.

0