Styrelsen och Medarbetare

Styrelsen

Styrelsen
Christel Malmberg
Jessica Hahn
Jari Vaaranmaa
Marina Billhage

Ordförande
Christel Malmberg
Vice Ordförande
Marina Billhage

Kassör
Jessica Hahn

Ledamöter
Jari Vaaranmaa
Marina Billhage

 

Medarbetare

Adoptionsgruppen
Marina Billhage
Christel Malmberg

Flyggruppen
Christel Malmberg
Jari Vaaranmaa

Kontaktperson (KP) för redan adopterade hundar – KP gruppen
Marina Billhage

Fadderhundarna
Susann Lindsjö
Caroline Lindsjö

Kliniken
Christel Malmberg
Rudi Hofmann

Jourhemsansvariga
Marina Billhage
Christina Jansson

Social Media
Christel Malmberg
Marina Billhage

Ansvarsområde EU
Christina Jansson

Transportgruppen
Liane Harrysson – Småland
Mikael Wöhrer – Småland

Volontärsgruppen
Styrelsen
Christina Jansson

 

0