Styrelsen och Medarbetare

Styrelsen

Ordförande:
Christel Malmberg

Kassör:
Jessica Hahn

Ledamöter:
Jari Varanmaa
Joakim Malmberg

Suppleant:
Marina Billhage

 

Medarbetare

Adoptionsgruppen:
Marina Billhage
Christel Malmberg

Flyggruppen:
Christel Malmberg
Jari Vaaranmaa

KP gruppen:
Marina Billhage
Christel Malmberg

Fadderhundarna:
Jessica Hahn
Susann Lindsjö
Caroline Lindsjö

Marknadsansvarig:
Joakim Malmberg

DogRescue Auktionsida
Jessica Hahn

DogRescue Köp & Sälj grupp
Christina Jansson
Christel Malmberg
Jessica Hahn

Social Media
Christel Malmberg
Anna Göransson Södergren

Kontaktpersoner:
Jessica Hahn
Jessika Ahlborg
Susanne Lindsjö
Marina Billhage
Carita Carlsson
Malin Holt
Karina Jatala

Transportgruppen:
Liane Harrysson – Småland
Mikael Wöhrer – Småland

Projekt Braila
Joakim Malmberg
Christel Malmberg
Jari Vaaranmaa

 

Projekt Nya Kliniken
Joakim Malmberg
Christel Malmberg
Jari Vaaranmaa
Jessica Hahn

Facebook