Styrelsen och Medarbetare

Styrelsen

Ordförande:
Christel Malmberg

Kassör:
Jessica Hahn

Ledamöter:
Jari Varanmaa
Joakim Malmberg

Revisor/ Granskare:
Bo Hultgren

Medarbetare

Adoptionsgruppen:
Marina Billhage
Jessika Ahlborg

Flyggruppen:
Christel Malmberg
Jari Vaaranmaa

KP gruppen:
Jessica Hahn

Sponsorhundarna:
Jessica Hahn

Marknadsansvarig:
Joakim Malmberg

DogRescue Auktionsida
Jessica Hahn

DogRescue Köp & Sälj grupp
Christina Jansson
Christel Malmberg
Jessica Hahn

Social Media
Christel Malmberg
Anna Göransson Södergren

Kontaktpersoner:
Jessica Hahn
Jessika Ahlborg
Susan Janet Ottman
Madelene Trulsen
Susanne Lindsjö
Susanne Ericsson
Marina Billhage
Linus Peterson
Tim Olofsson

Transportgruppen:
Liane Harrysson – Småland
Mikael Wöhrer – Småland
Line Wester – Luleå Stockholm
Jessica Hahn – Skåne
Jacquoline Liljemärker Trelleborg

Projekt Braila
Joakim Malmberg
Christel Malmberg
Jari Vaaranmaa

 

Facebook