Styrelsen och Medarbetare

Styrelsen

Ordförande:
Christel Malmberg

Vice ordförande:
Rosmarie Engelbrecht

Kassör:
Rosmarie Engelbrecht

Sekreterare:
Susan Janet Ottman

Ledamöter:
Jari Varanmaa
Caroline Wester
Joakim Malmberg
Jessica Hahn

Revisor:
Färgagårdens Bokföring & skattebyrå

Medarbetare

Adoptionsgruppen:
Rosmarie Engelbrecht
Maria Stålberg
Christel Malmberg
Line Wester

Flyggruppen:
Rose-Marie Engelbrecht
Christel Malmberg
Jari Vaaranmaa

KP gruppen:
Jessica Hahn

Sponsorhundarna:
Jessica Hahn

Marknadsansvarig:
Joakim Malmberg

DogRescue Köp & Sälj grupp
Therese Sosa Jonsson
Christel Malmberg
Rosmarie Engelbrecht

Social Media
Christel Malmberg
Rosmarie Engelbrecht
Anna Göransson Södergren

Kontaktpersoner:
Rosmarie Engelbrecht
Caroline Wester
Jessica Hahn
Jessika Ahlborg
Susan Janet Ottman
Madelene Trulsen
Susanne Lindsjö
Susanne Ericsson

DogRescue Auktionsida
Jessica Hahn

Projekt Braila
Joakim Malmberg
Christel Malmberg
Jari Vaaranmaa
Rosmarie Engelbrecht

 

Transportgruppen:
Liane Harrysson – Småland
Mikael Wöhrer – Småland
Line Wester – Luleå Stockholm
Jessica Hahn – Skåne
Jacquoline Liljemärker Trelleborg