Om DogRescue

och vår vision

DogRescue är en ideell förening som arbetar för att rädda liv och göra skillnad på riktigt. Varje år hjälper vi hundar från gatans hårda värld och räddar dom från så kallade ”dödslistor” i väntan på döden. Av alla dessa hundar – lyckas vi adoptera ett fåtal hundar som får ett nytt hem i Sverige hos behjärtansvärda personer som öppnar upp sitt hem för en ny familjemedlem. DogRescue arbetar från Sverige men finns också på plats i Rumänien. Föreningen grundades den 21 mars 2010 av en skara entusiastiska och drivna hundälskare med flerårig erfarenhet av egna adopterade hundar.

Privat hundhägn

DogRescue äger och driver sitt eget privata hundhägn (shelter) som är av hög standard och är en av få med en mindre veterinärklinik där hundratals hundar tillsammans med personalen är som en enda stor familj. Vårt privata hägn uppfyller också alla krav som finns och är auktoriserat och godkänt av myndigheterna – en status som många andra privata hundhägn aldrig lyckas uppnå. Vi har också som enda hägn vi känner till, en egen hundpool och aktiveringspark där hundarna turas om att leka, träna och socialiseras. Vårt hägn har vi byggt från grunden, från råmark till vad det är idag för att vara oberoende av andra och ha full insyn och kontroll på hela verksamheten. Vi fortsätter att utveckla och förbättra vårt hägn dagligen i den mån det går..

Privat veterinärklinik

DogRescue driver och äger också en mindre privat veterinärklinik mitt i Bukarest med modern utrustning där både våra egna hundar och privata kunder med djur får vård. Kliniken har många veterinärer anställda som utför både analyser, ortopedi, kirurgi och kosmetiska ingrepp för både hundar och katter. Kliniken har ett gott rykte och grundaren som vi köpte kliniken av och som vi fortfarande samarbetar med, är utsedd till en av Europas bästa specialistveterinär i neurokirurgi på djur..

Kampanjer för kastrering, akuta insatser och utbildning

Varje år gör vi akuta insatser där vi räddar livet på hundar som är skadade och vi sprider information till byfolk och genom skolor. Vi tror på att utbildning och attityd förändring går hand i hand med att förändra villkoren för djuren, i länder där man inte respekterar djur på samma sätt som vi gör hemma i Sverige. Vi hjälper också till vid olika kastreringskampanjer som utförs i olika städer och vi anordnar egna kampanjer i vårt hägn där vi öppnar portarna för gratis kastrering till det fattiga folket i byarna runt omkring i vårt område. Dom som inte kan ta sig till oss åker vi och hämtar så att djuren får den vård och kastrering som behövs.

Vi drivs helt ideellt

Föreningen drivs helt ideellt, vilket innebär att inga löner plockas ut mer än till anställda i Rumänien och varje krona, går till ändamålet. Eftersom föreningen endast tar emot donationer från privatpersoner och oftast mindre företag (inga statliga bidrag) så är din gåva otroligt viktig för oss. Du kan välja att stödja oss på många olika sätt. Antingen genom en ren donation via swish eller banköverföring, genom att bli stödmedlem, genom att köpa ett av våra Gåvogram, genom att bli företagssponsor eller genom att handla produkter som t.ex. hundfoder eller hundleksaker i vår online butik som du ändå behöver och annars hade handlat av någon annan.

DogRescues styrelsemedlemmar samt våra resenärer reser kontinuerligt ner till vårt shelter i Rumänien för möte med personal, veterinärer och utvärderingar av hundarna i vårt shelter. Vi har alla sett djurens livssituation och den tuffa vardagen dessa djur utsätts för. Vi är alla enade: “Vi kan inte sitta passiva, vi vill göra skillnad”.

DogRescue använder sig av utomstående bokförare och revisorer för att säkerställa objektivitet och pålitlighet i den ekonomiska redovisningen. Föreningen DogRescue´s styrelse är även skyldiga att beakta sekretess angående alla hundägare, alla hundar och alla frågor angående enskild person, adoption eller annan förening.

Samarbete

I Rumänien samarbetar DogRescue Sweden med organisationen Dog Rescue Romania som har ett hägn mitt i Bukarest som omfattar ca 250 hundar. Dog Rescue Romania innehar även en större klinik också den belägen mitt inne i Bukarest centrum med plats för ca 50 hundar. Man har även tagit över ansvaret i hägnet Lacu Sarat beläget i Braila där 500 hundar riskerade att dödas av bestämmande myndigheter. Samarbetet började under slutet av 2015 och i detta samarbetet ingår kontakter med både England, Tyskland, Norge och adoptörer och olika organisationer där.

Dog Rescue Romania utför även livsviktiga kastreringskampanjer varje månad där den Rumänska befolkningen ges möjlighet att kastrera sina djur samt sker kastrering på dom hemlösa djuren som lever i misär på gatan för att minska beståndet och därmed också lidandet för dessa oönskade djur i landet.

Samarbetet kommer att utvecklas och fördjupas till att förbättra både för djuren i Bukarest samt i dom båda hägn där vi gemensamt höjer standarden i både hägn och på klinik.

Attityder

Att påverka, tänka och planera leder till förändringar hos både människor och djur – det har bevisligen hänt tidigare i vårt tidigare samarbete i Medgidia. Det finns fortfarande djur på gatorna där men från att ha varit ca 30.000 djur till att minska till ca 300 är en bra förbättring. Att förändra attityder tar tid men någonstans måste man börja.. Så fort tillfälle ges är man från Dog Rescue Romania ute och informerar i skolor, på marknader och i olika event där vi också ser goda resultat på förändringen av synen på djur som levande och kännande individer.

Territorier

Gatuhundarna bor i ”områden” /territorier vilket kan innebära många olika saker. Rumänien har sedan 1980 talet, då diktatorn Nicolae Ceaușescu förbjöd husdjur inomhus vilket resulterade i att alla djur slängdes ut på gatorna, blivit ett samhälle där djur och människa lever sida vid sida men inte tillsammans. Det har gjort att djuren bygger upp olika osynliga territorium över hela landet, där djur oftast inte är välkomna. Det skapar en kamp mellan hundgrupper och resultatet är ett enormt lidande för de svaga djuren samt att människor besväras på gårdar och på städernas gator. Pga av dessa områden, hundarnas territorium, måste man börja i ett basområde med TNR och vidga det så att man kan fånga in varenda djur och kastrera/vaccinera dem för att få kontroll på områdets djur. Djuren märks i örat med en sk tag när de har kastreras.

Vår vision och förhoppning är att antalet hundar ska minska i alla kommuner och landsändar genom ”mun mot mun”-metoden, att människor inser att TNR är den enda lösningen för både hundar och människor och vi planerar information i skolor. Genom alla våra möten med stora och små människor vill vi förändra attityden till djur och livet. Vår förhoppning är att TNR på sikt ska skapa en bättre tillvaro även för människorna.

Hägn

DogRescue vill också förmedla och beskriva för kommunala hägn att de kan förbättra en hel del för befintliga hundar. De bör samarbeta med organisationer som arbetar med TNR metoden. Som det ser ut idag, så fångas de djur in som är lätta att fånga och i ”bästa” fall överlever hunden hela vägen till det kommunala hägnet. Eftersom denna djurhållning inte är välbetalt arbete för personalen så är dessa kommunala hägn i mycket dåligt skick. Vi vill medverka till förbättra dem så att de också är baser i TNR- hanteringen. Förbättringen som vi hoppas ska ske är att alla arbetar på samma sätt, både kommunala hägn och ideella organisationer, och att vi jobbar för en lösning som ger minst lidande för dessa övergivna djur.

Man kan direkt se om kommunen är en bra kommun eller inte genom besök i deras djurhägn. Tyvärr används dessa djur ofta som täckmantel för andra verksamheter i området så samarbete är något vi strävar efter. Vårt mål är att om man finner brister så bokas tid hos borgmästaren som ser till att det sker en förbättring. Ett exempel är hägnet i Bio Baza, där djuren avlivades på löpande band på ohyggligt grymma sätt. Genom dokumentation samlades bevismaterial in och pga det materialet fick dödshägnet stänga våren 2011. Tyvärr så handlar det om stora pengar för personer i betydande ställning och i slutet av 2011 öppnade dödshägnet igen. De har fortfarande ögonen på sig och vi hoppas det inte händer igen.

Vi vill vara en del i lösningen, inte en del i problemet. Vi anser att alla som ser hägn och djur som mår dåligt i hägnet och i tillvaron pga misshandel också ska anmäla dessa ställen till myndigheterna efter att bevismaterial (foton, ljudupptagningar, intervjuer) är insamlat. Lagen i Rumänien säger att inga friska djur får avlivas och vi ger aldrig upp djuren, aldrig! Vi brukar också upplysa människor om att kommunala hägn tillhör dem genom att de betalar skatt för att dessa djur ska behandlas värdigt. Vi uppmanar därför alla att kräva sina grundliga rättigheter som samhällsmedborgare i en kommun.

Kastreringar TNR

Vi arbetar tillsammans med Dog Rescue Romania i olika TNR projekt vilket betyder att man fångar in djuren i ett område, kastrerar /vaccinerar dem och släpper tillbaka dem i samma område. Djur av svagare karaktär som inte klarar sig i den miljön tas med och får stanna i hägnet. Det kan vara djur som har haft familj och dumpats. De blir utstötta och ofta svälter de pga att de inte kan kämpa med andra hundar om den lilla föda som kan finnas. Djur som är kastrerade märks alltid i öronen så att man lätt kan urskilja dessa från de okastrerade. Som deltagare i TNR-projekt besöker man området ofta och plockar in alla djur som anslutit sig till flocken och de kastreras/vaccineras och sätts tillbaka. På detta sätt behåller man flocken samlad och området i harmoni. Detta område är ett sk resursområde, ett område där det finns mat/resurser. Alla djur, även de skygga, fångas in.

Varför dessa program tar tid beror på att många borgmästare får för sig att akut rensa upp tex inför t.ex. folkval eller stora idrottsevenemang. Då samlas dessa hundar in i kommunala hägn av hundfångare, och området blir tomt pga massavlivningar och kort därefter flyttar okastrerade djur in från andra områden och man får börja om igen med TNR. Men detta sätt (TNR) att hantera en population på 3 miljoner djur är det enda bestående sättet att få kontroll på antalet djur som då minskar i en normal process (TNR) antal djur på gatorna. Det har fastställts av WHO.

Vaccineringar

Vi vill också bidra till att allmänheten i Sverige och Europa kan tillägna sig kunskap som gör att vi alla kan bekämpa fördomar och börja arbeta på olika lösningar tillsammans. Som exempel så är fästingarna som sedan tidigare finns i Rumänien och runt Medelhavet på väg upp norrut då vårt klimat förändras. Klimatförändringarna som sker gör att vi får det varmare och då trivs dessa fästingar utmärkt. Vi önskar att genom kunskapen om dessa insekter och sjukdomar kunna förekomma istället för att förekommas i Norden. Dessa sjukdomar kan tyvärr komma från smuggeldjur eller importerade djur.

Dogrescue anser att ingen hund ska komma in i Sverige utan ett omfattande vaccinationsprogram, för hundens skull! I programmet som vi genomför i Rumänien ingår vaccinering mot valpsjuka, parvo, hepatit, rabies, leptospiros och parainfluensa. Alla hundar som kommer till Sverige har också testats negativt för gardia, leishmania, Brucella canis, ehrlichia, babesiosis och hjärtmask i Rumänien.
Med det menas att eftersom vi i Sverige inte ännu har vissa av dessa fästingar, andra parasiter och sjukdomar så ska man låta människor med kunskapen om dessa behandla djuren på plats. Det har visat sig att den kunskapen inte så ofta finns i Sverige vilket gör att det också tar längre tid innan man hittar vilken typ av sjukdom/parasit som djuret är drabbat av när det har kommit till Sverige. Det kan i värsta fall leda till att djuret avlider i något som kanske kunde ha botats med en månads penicillinkur.

Valpar är svårare att vaccinera då det inte är säkert att vaccineringen fungerar eftersom valparna i dessa länder inte har samma immunförsvar som de valpar som har fått en bra utfodring från början. Därför anser vi, precis som Jordbruksverket, att det är synd att vi måste följa EU:s direktiv och sänka åldrarna på införsel av valpar och ta bort testet för dvärgbandmask men vi som organisation gör ändå dessa undersökningar och omfattande vaccinationsprogram för djuren.

Informationskampanjer

Vi har som mål att på sikt informera i skolor om attityder och djurhållning i skolor men vi vill också ha nationella program. Bl.a. kommer de då att informeras om steriliseringar och lämpliga koppel och halsband som inte gör illa djuren. Eleverna går sedan hem och berättar för familjen och efter informationsbesöken vet vi att föräldrar ringer och framför en önskan om att vi steriliserar deras husdjur. Vi ser och hör att attityderna har förändrats och att både vuxna och barn ser djuren som medlemmar i ett samhälle.

En övergiven hund får ett liv i Sverige

Genom att vi besöker hägnet flera gånger i månaden och därmed vet att många hundar behöver komma dit så måste det utrymmet där ge plats för mer utsatta djur. Därför har vi en småskalig verksamhet av adoptioner. Dessa djur är ambassadörer för djuren i Rumänien och de sprider också kunskap i Sverige, men även i Europa om djurens utsatta situation i Rumänien. Efter månaders uppföljningar av våra veterinärer så letar vi sedan efter rätt familj till rätt hund. Det är vår strävan och vårt mål att ge djuren ett bra liv i Sverige och då måste de också hamna rätt. När djuren kommer till Sverige så följer vi som organisation upp med just uppföljningar genom en kontaktperson som varje djur och familj får. Det ger den nya hundägaren trygghet i sitt val av hund och vi kan hjälpa till / finnas till hands om funderingar eller frågor finns. Våra djur är högt älskade av oss som jobbar med djuren och vi vill att de ska ha det bästa då de själva inte har bestämt att bli födda i ”fel” land. Alla djur som kommer till Sverige är kastrerade och vaccinerade i TNR programmet då vi inte stöder avel av dessa djur.

Politiskt arbete

Vi arbetar också med att påverka på högre nivå genom lobbyverksamhet med våra Svenska politiker, EU parlamentariker och genom att vi försöker att få fram fler förändringar än den vi fick igenom i okt 2011, WD 2011, ett förslag som röstades igenom i EU och som ger även dessa herrelösa rättigheter i Europa. De är nu husdjur, skyddade av lag.

Föreningen DogRescue
September 2013 

Facebook