2021-05-14

Kallelse till Föreningen DogRescues Årsmöte 2021
Gällande verksamhetsåret 2020

När:Tisdagen den 8 juni kl 10.00
Var: Årsmötet kommer att hållas via konferens samtal
Information om mötet
Viktiga datum:
1/6
Motioner till styrelsen ska finnas hos oss senast denna dag.
Dessa ska skickas till info@dogrescue.se
25/5
Valberedning / alternativt medlemmar ska presentera sitt förslag på styrelse till föreningen senast denna dag alltså 2 veckor innan årsmötet. Föreningen ska då även presentera inkomna förslag på tillgänglig plats för medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet.
Medlemmars förslag skickas till info@dogrescue.se
Dessa personer är valbara till styrelsen, men ni kan även föreslå egna personer och var noga med motiveringen för dessa personer samt att personerna innehar medlemskriterier och kunskapsnivåer om föreningen som ställs.

Anmälan för deltagare som önskar deltaga på årsmötet sker senast den 1/6 till info@dogrescue.se där också telefonnummer samt kod kan fås för deltagande. Övriga dokument kan för medlemmar begäras på info@dogrescue.se ange vilken typ av dokument som önskas.

Väl mött på årsmötet för Föreningen DogRescue

0