2019-03-20
För några dagar sedan hade vi myndigheterna i vårt hägn i Butimanu för att inspektera vilket görs så fort något är förändrat..

Nu återstår “bara” ett enormt pappers arbete då det är viktigt att all dokumentation finns på varenda hund i sheltret och även var dom som fått åka hem finns.. Det är en super kontroll som äger rum minst en gång per år eller om något nytt tillkommer.. Nu hoppas vi att det som sist går igenom…

Facebook
0