Kallelse till Föreningen DogRescues Årsmöte 2018
Gällande verksamhetsåret 2017

När:Lördagen den 26 Maj kl 13.00
Var: Quality Hotel Panorama
Eklandagatan 51-53, Göteborg,
Information om mötet

Viktiga datum:
12/5
Motioner till styrelsen ska finnas hos oss senast denna dag.
Dessa ska skickas till info@dogrescue.se
12/5
Valberedning / alternativt medlemmar ska presentera sitt förslag på styrelse till föreningen senast denna dag alltså 2 veckor innan årsmötet. Föreningen ska då även presentera inkomna förslag på tillgänglig plats för medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet.
Medlemmars förslag skickas till info@dogrescue.se
Dessa personer är valbara till styrelsen, men ni kan även föreslå egna personer och var noga med motiveringen för dessa personer samt att personerna innehar medlemskriterier som ställs.
21/5
Anmälan för deltagare som önskar deltaga på mötet sker senast den 21/5 med antal personer till: info@dogrescue.se

Väl mött på årsmötet för Föreningen DogRescue

Facebook