HägnFadder!
Kanske du har svårt för att bestämma dig gällande bara en enda hund som du vill följa och hjälpa lite extra.
Blir du hägn fadder så går dina slantar det mest akuta i hägnet där pengarna inte räcker till. Det kan också gå till lite borstar så att pälsvården kan upprätthållas, liksom till godis leksaker eller lite ben som några av hundarna som sitter ensamma kan ha stor glädje av. Du gör helt enkelt nytta där det som mest behövs..

Hägnfadder 2020:
Januari månad
Britt-Marie Andersson
Birgitta Åsberg
Alexandra Stråhle
Emma Svensson (Arak)
Christina Ingvall

Februari månad:
Britt-Marie Andersson
Birgitta Åsberg
Alexandra Stråhle
Emma Svensson (Arak)
Christina Ingvall

Mars månad:
Britt-Marie Andersson
Birgitta Åsberg
Alexandra Stråhle
Emma Svensson (Arak)
Christina Ingvall
Annie Hammare

April -Månad
Britt-Marie Andersson
Birgitta Åsberg
Alexandra Stråhle
Emma Svensson (Arak)
Christina Ingvall
Annie Hammare

Maj månad
Britt-Marie Andersson
Birgitta Åsberg
Alexandra Stråhle
Emma Svensson (Arak)
Christina Ingvall
Annie Hammare

Juni -månad
Annie Hammare
Alexandra Stråhle
Mona Fahlén
Britt-Marie Andersson
Emma Svensson – Arak
Christina Ingvall

 

 

Facebook
0