HägnFadder!
Kanske du har svårt för att bestämma dig gällande bara en enda hund som du vill följa och hjälpa lite extra.
Blir du hägn fadder så går dina slantar det mest akuta i hägnet där pengarna inte räcker till. Det kan också gå till lite borstar så att pälsvården kan upprätthållas, liksom till godis leksaker eller lite ben som några av hundarna som sitter ensamma kan ha stor glädje av. Du gör helt enkelt nytta där det som mest behövs..

 

0