2019-01-07
I EU roterar man ordförandeskapet och vi som följt utvecklingen vet också att det nu är Rumäniens tur att överta klubban för ordförandeskapet tillsammans med Finland och Kroatien i EU.

Vi vet också att det varit mycket tvivel och många utredningar då Rumänien är ett land med hög korruption och lagar som inte följs och splittringen har varit stor.
Under 6-månadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet.Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda med de ämnen och viktiga frågor som rådet kommer att ta upp under en 18-månadersperiod. På grundval av detta program utarbetar vart och ett av de tre länderna sitt eget mer utförliga 6-månadersprogram.

Vi önskar Rumänien Lycka till i sitt nya ordförandeskap.

Läs mer:
Ett roterande ordförandeskap: https://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/presidency-council-eu/
Splittrat Rumänien tar över…: https://www.landlantbruk.se/politik/rumanien-tar-over-ordforandeskapet-i-eu/
Många frågetecken kring..: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2nj63/manga-fragetecken-kring-rumanien-i-eu
Rumänien ny ordförande i EUhttps://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6440 

Facebook