2019-03-23
Vi säger stort tack till alla inblandade inte minst till teamet och all personal som fanns på plats under Mission 46 i vårt hägn där man höll på till sena kvällen för att avsluta denna kampanj    

128 djur blev under 2 dagar kastrerade vilket betyder att mängder med valpar eller kattungar nu slipper födas och bli dumpade, mammor som slipper infektioner och andra hemska sjukdomar som akut kan uppkomma när man får valpar på valpar på valpar eller kattungar på kattungar..

Detta är stort då området inte haft veterinärer på lång tid innan vi satte fötterna där med vårt shelter och där man inte heller har värderat en kastrering då det varit lättare att dumpa valpar och kattungar ute på åkrarna …

Stort tack till alla som gjort detta möjligt och än en gång ett stort Tack till Peter och Janett som kom dit med fika

0